Koulutus - Vaatimusmäärittely ja vaatimustenhallinta

Mitä on Requirements Engineering?

Requirements Engineering
Requirements Engineering on termi, joka kääntyy huonosti suomeksi. Sillä tarkoitetaan vaatimuksiin liittyvän työn ja prosessien kokonaisuutta, vaatimusprosessia. Suomeksi käytetään ristiin termejä vaatimustenhallinta, vaatimusmäärittely ja vaatimussuunnittelu.
Kokonaisuuden osa-alueita ovat:

 •  Vaatimusten kerääminen = Requirements elicitation
 •  Vaatimusanalyysi = Requirements analysis
 •  Vaatimusmäärittely = Requirements specification
 •  Vaatimusten kelpuutus tai validointi = Requirements validation
 •  Vaatimusten todentaminen tai verifiointi = Requirements verification
 •  Vaatimustenhallinta eli "kontrolli" muutoksille, rakenteille, status-tiedolle ja jäljitettävyydelle = Requirements management

Nykyaikainen vaatimusprosessi on ketterä

Agile, joustava tai kevyt eivät valitettavasti ole ensimmäisiä mielikuvia sanasta "vaatimustenhallinta" tai alan kirjallisuudesta ja koulutuksesta.

Oletuksena perinteisissä koulutusmateriaaleissa on monesti:

 • Lähdetään miettimään uutta tuotetta tai palvelua tyhjältä pöydältä
 • Täydellinen vaatimusmäärittely ja -prosessi on itseisarvo
 • Ympäristönä on pelkkä ohjelmistokehitys, tai toisena ääripäänä massiivinen Systems Engineering -projekti
 • Rajoitteena mielessä ovat joko perinteiset määrittelydokumentit tai vanhentuneet ja kankeat työkalut

Meidän koulutuksemme lähtee kehitystyön arkirealismista:

 • Olemassaolevien tuotteiden pohjalta kehitetään uusia ja parempia
 • Tuotekehitys ei ole kertaluonteista, vaan halutaan parantaa jatkuvaa tekemistä, josta ulos tulee tuotteita ja räätälöityjä toimituksia
 • Vaatimukset sinänsä eivät ole itsetarkoitus, vaan prosessin tulee palvella kokonaisuutta, johon liittyy paljon muutakin tekemistä
 • Taustalla on tuotelinja, jossa eri insinöörialat voivat kohdata

Tuotekehitystyö on muuttunut lean:iin suuntaan - niinpä vaatimustenhallinnankin pitää sopia yhteen muun tekemisen kanssa!

Vaatimuskoulutuksemme ei ole paperin makuinen vaan pohjautuu yli 10 viime vuoden käytännön kokemukseemme teollisuudessa ja ohjelmistojen parissa. Käymme läpi esimerkkejä ja teemme harjoituksia. Näin koulutuksen antia tulee mietittyä oman työn ja organisaation kannalta. Soveltaminen alkaa jo koulutuksessa.

Koulutuksessa käsiteltävät aiheet sisältävät:

 • Miksi vaatimustenhallinta on hyödyksi - Miksi sitä edelleen tarvitaan
 • Miten vaatimukset yhdistyvät tuoterakenteisiin ja tuotehallintaan
 • Vaatimustenhallinta vs. ketterä kehitys (esim. Scrum tai Kanban)
 • Vaatimus, user story, use case (käyttötapaus) - Miten ne suhtautuvat toisiinsa
 • Asiakastarpeen ymmärtämisen tärkeys ja sen erottaminen ratkaisusta
 • Miten tuote- tai ratkaisukonsepti liittyy vaatimuksiin, ratkaisujen uudelleenkäyttö
 • Terminologia - Miksi yhteinen kieli organisaatiossa on tärkeää
 • Oppikirjamallit vs. käytännössä sovellettuja vaatimusrakenteita
 • Miten laadunvarmistus ja muut prosessit liittyvät vaatimustenhallintaan
 • Vaatimusten arvottaminen ja priorisointi, eri malleja, mm. Kano
 • Riittävän hyvän vaatimusprosessin perusteet ja tunnusmerkit

Koulutus toimii käytännönläheisenä johdantona aiheeseen. Samalla saadaan konkreettisia toimintamalleja, miten vaatimusten osalta kannattaa tai ei kannata toimia.

Palautetta koulutuksestamme

Olemme saaneet koulutuksestamme kiittäviä arviointeja, ja mm. seuraavia kommentteja:

 • "Koulutus oli mielenkiintoinen ja laittoi aivonystyrät toimimaan. Koulutus kartutti osaamispääomaa ja auttaa omien/ryhmän töiden ryhmän tekemisessä. Nyt on toiveita saada 'kaaos' hallintaan. Kiitos!"
 •  "Tämä koulutus pitäisi ehdottomasti käydä ennen ensimmäistäkään työkalukoulutusta. Käsitteet, erilaiset prosessit ja mahdolliset ratkaisutavat tulivat tutuiksi."
 • "Harjoitukset olivat hyviä."

Kysy lisää

p. +358 50 522 8010
info@taipuva.fi

Miksi osallistua?

"Vaatimushallinan ja vaatimussuunnittelun perusteet on perusedellytys itse työssä toimimiselle."
- Koulutuksen käynyt tuotekehityksen asiantuntija

"Paras vaatimustenhallinnan koulutus, johon olen Suomessa osallistunut."
- Kokenut osallistuja

Kenelle?

Organisaatiot hyötyvät siitä, että eri rooleissa toimivat henkilöt ymmärtävät perusteet vaatimuksista ja siitä, miten tuottavuutta voidaan parantaa oikeilla toimintatavoilla. Loppukäyttäjän ja asiakkaan ääni tulee saada entistä paremmin kuuluville ja onnistuneesti läpi koko tuotekehityksen.

Tämän takia koulutus sopii kaikille tuotekehityksen kanssa toimijoille: tuotepäälliköt, projektipäälliköt, insinöörit, ohjelmistosuunnittelijat, laatuvastaavat, testimanagerit ja testaajat. Esimiestehtävissä toimivien on myös hyvä ymmärtää kokonaisuus ja se, että toimiva yhteistyö vaatimusten ymmärtämiseksi nopeuttaa koko tuotekehitystä.

Pasi Ahola

Toimitusjohtaja
pasi.ahola@taipuva.fi
+358 50 522 8010